ฺBoo Pomeranian (BOO)
BSC:0xf43d8f00c9dac539ab0995ece8c4e87415ff3cfa

BscScanhttps://bscscan.com/token/0xf43d8f00c9dac539ab0995ece8c4e87415ff3cfa
Date Deployed
Fri, 23 Apr 2021 14:43:48 GMT | 56d ago | Block 6817903

📄 View contract source

"Smell Test" (automated contract audit)

✔Verified contract source
✘No prior similar token contracts
There are highly similar contracts that were deployed prior to this one. Cloned contracts may indicate a low quality token (e.g., pump & dump) unless there exists an offering other than the token itself.
✔Source does not contain a proxy contract
✔Source does not contain a pausable contract
Note: the Smell Test is an experimental new feature and may not be 100% accurate or detect all possible vulnerabilities. The results are not to be interpreted as advice and should be considered in the context of the project as a whole along with external information. Always do your own research and consult multiple sources of information.

Similar Token Contracts

ScoreName/SymbolAddressNetworkDeployedDiff
0.99Xcell (XCELL)0x32b9e82573129fb9b2ff5a680979711a0ac103a7BSC+23dView
0.99FireGoat (FireGoat)0x330d47c6e73f5627639179c2743d422f8ad2b85fBSC+19dView
0.99MOONAPPLE (MMOONAPPLE)0x7d48e73ff802d5628a05b86816414180e73a71e8BSC+35dView
0.99RockBottom (RBM)0x458508421725a9fd045c3808caa6d5db646fa545BSC-9dView
0.99KOBOCOIN (KOBO)0x6e39b4108041625de2671df7514a872293161817BSC+7dView
0.99TPAU (TPAU)0x7d5fe159b73d878524bd73ae0d1fb089150f0371BSC+36dView
0.99POCKETFIRE (PocketFire)0xe454a7834e8409c06dc603dd2d3a0830a1245a56BSC+16dView
0.99MuskHave (MUSKHAVE)0x33bffff700200c9c84493c2013fb7b24d7f88e08BSC+16dView
0.99Blast Off (BOOM)0xe9d91b2e88e3c98d51e9f6ab10b3afdd12b1c636BSC-21dView
0.99MonkeyBoots (MonkeyBoots)0x33dfce1e5a5c76373f5a9ccad1af650f003a6d8bBSC+34dView
0.99EasyMoon (EASYMOON)0x221bf59c8f996a3ac24e5fbddf79d4546ac20a0fBSC+15dView
0.99Infinity Protocol (IFP)0x25598cb32bee3ba4dd28a33eed5a79e6c500aad6BSC+9dView
0.99SafeNeptune (SAFENEPTUNE)0xdb5e0c0cfbcb73221cc67b1be77dbb8929d127e3BSC-28dView
0.99Red Shiba (RSHIB)0x7636cc2410aefc402118a8e2ae36a0daa4da9afbBSC+28dView
0.99Charmin (NFTP)0x4675872bb049f909a9fe0ea1ba100a9e6ba12010BSC-32dView
0.99MACNCHEESE (MNC)0x468474e8ba09e5b5fed85baf2c8ad9a2d9b229ccETH-31dView
0.99ALIKA (ALIKA)0x46ae4e77617315878fd74481c95f4a5deb9a9409BSC+35dView
0.99MOONTAX (MOONTAX)0xdb8d7123652d3fa842d6b38c4281bf417416a1acBSC+20dView
0.99Unknown0xea4a1fc739d8b70d16185950332158edfa85d3e8BSC-250dView
0.99SnoopDoggeINU (SDinu)0x46d7117e70ce0d07e22a6615ee8882d9b380c0c3BSC+53dView
0.99FitShiba (FitShiba)0x21bacc461d4e42c799be41f166220a8fa088743dBSC+33dView
0.99Hive (HIVE)0xec20e2eb0b0e118f0b7d71e6e2fe4906a766a899BSC+20dView
0.99SafeMonkey (SAFEMONKEY)0x8b34d7f86c507a6ed4cc18c0e78cf203f2fa8e27BSC+19dView
0.99Wyvern (WYVERN)0x470862af0cf8d27ebfe0ff77b0649779c29186dbBSC+26dView
0.99SafeGalaxy (SAFEGALAXY)0xc1c516885f6a16930e2e5aed7058ebf54779c1dcBSC-29dView
0.99Uranus Explosion (UXP)0x7229e84064c95951111a497f22a0c7e65283eb18BSC+13dView
0.99Mammoth (MAMMOTH)0x2901c8d6408b3a5abfc826641b2db285c1430727BSC+46dView
0.99Solarys (SOLA)0xdb8469dfe691b4521df510938c8a822db575fc83BSC-6dView
0.99SafeHarambe (SAFEHARAMBE)0xa4b55dd2c12bf01d8a73f3c69531e564a6f4f44cBSC+20dView
0.99MoonRetriever (FETCH)0x8bbc1712158b9ff8eb81d54b022641bab19a9752BSC+22dView
0.99XToken (X-Token)0xe83b662a10f28619d977c3984bf1f048814c4952BSC+13dView
0.99DeathStar (DEATHSTAR)0xc183de46330106f73383156478dfc6353527f756BSC+17dView
0.99BigCock (COCK)0x23e4d540f90c809a210ff961ea1e4ecdfe7e1674BSC+31dView
0.99This Is Bullish (TIB)0x9d3f37a24c05a95226c4d7a3bad0e6fde0742841BSC-27dView
0.99Oasis (OASIS)0xd9c99510a5e3145359d91fe9caf92dd5d68b603aBSC+10hView
0.99SAFEWHITETIGER (SWT)0x8c136a24e89c7d51529ed1111a4cc60c3c035b26BSC+18dView
0.99Bukkake (BUKKAKE)0xc150e4a16931e782b1addac7e5a7544bc332c59cBSC+14dView
0.99SenorChang (SENORCHANG)0xc12fb1d204f7eaed4fba2a4754937f93b05a5b13BSC+2dView
0.99NoRug (NORUG)0xa1d1c85652d7404a461f5dbe76b2292746d8d795BSC-29dView
0.99SafeGalaxy (SAFEGALAXY)0x6b51231c43b1604815313801db5e9e614914d6e4BSC-29dView
0.99Arkoz (ARK)0xe7e8a6f7234d7d1c2bf3e2b4ee00d3092263e7afBSC+13dView
0.99Space Soldier (SOLDIER)0x2921872530f53eb8e6fc388676b141ef41ee2d4eBSC+12dView
0.99AdultNFTFinder (ANFT)0x49162615a6eeb4db72f69c9e8ab3386fbf19d431BSC+42dView
0.99Split (SPLIT)0x22921e0cf970a696b54efa7ab8b0e6c4bfd86c24BSC+36dView
0.99Story (STORY)0xa1bc3505bb77735ce17484d00ffde8c6ef53707bBSC+40dView
0.99ShibaSaur INU (ShibS)0x49da2af365ae4f888c5390d7ec1c64ecd7368a79BSC+18dView
0.99SNEEZE-TOKEN (ACHOO)0x18eec13484b639d5cd75148611fbc52afa4e6a4eBSC+27dView
0.99Hive (HIVE)0xa84b58b3636239844cd484608259fe0520ebbd0fBSC+12dView
0.99Unknown0x116602ca3731d138695786fd8390fa62d6f99c63BSC+39dView
0.99Arrowhead (ARROWHEAD)0x8d4521e3cfdd05099bd7c196eebcdf5191ba774bBSC+41dView
0.99HappyTurtle (HT)0x7733096c5c5ee01e5ba3ee67c0d94a170b0649b3BSC+24dView
0.99PugdaoAsia (PDA)0xe38292e12c2bcffcb1c86f54f63806dde4748a8cBSC+35dView
0.99Valhalla (VLH)0x67b4864d82c776c90ead1854fad257622e4e453cBSC+12dView
0.99Kabosu (KABOSU)0x4a824ee819955a7d769e03fe36f9e0c3bd3aa60bBSC+15dView
0.99BRITISH CAT (BCAT)0x4a916717a335ce1d4c73d5e948f4f82ccc3711a0BSC+39dView
0.99FuckTesla (FKTesla)0x372db995dfef35bf067c580128a9dbd32a361cf2BSC+19dView
0.99DoggyInu (DOGI)0x373849e1dbee104d67afff1b73703de4fd96294eBSC+21dView
0.99🍁 SourDiesel (SOUR)0xc01ddd1d4c2dd9c44fce20586effd125ab2229f1BSC+18dView
0.99Eclipse (ECP)0x375483cfa7fc18f6b455e005d835a8335fbdbb1fBSC-11dView
0.99Unknown0x2014849595f24bc8cb09b54868ebbb9e16e872d1BSC+50dView
0.99Sublime (SUBLIME)0xbfdb13613a03759565a9cf9609f43966707abf2eBSC+43dView
0.99IBEX (IBEX)0xe2f710fbe35d0305d8bd009be2d473a88ef82e64BSC+23dView
0.99BSmartToken (BSMART)0x04db39b6a6c6a2761ee34bee7e902b1cca3aac46BSC+55dView
0.99Naruto (NRT)0x774749d44c0fc2b1047247a01678c465bafe3649BSC+16dView
0.99DogePapa (DOGEPAPA)0x379499da387265859b2c0609881221fdbe442571BSC+7dView
0.99Koduro (KODURO)0x26a4f25a411ef867972633e5fa410031d6346285BSC+3dView
0.99Ignite (IGNITE)0x9c25150c1c6486d30df722fd204515840c92138dBSC+38dView
0.99BLACKBUCK (BBC)0x8e30084aebe9d304a0ac12c7f3ec41297cad4abaBSC+55dView
0.99EnronMusk (EMusk)0x4bd562ae25969c4378c6824db6dc052dc7f589faBSC+19dView
0.99BUTERINDOGE (BUTTDOGE)0x9baf0d235dfa844d3d16d0997b89ba7f596af394BSC+19dView
0.99FAIRsero (FSR)0xe760f57a1304acb9b93fb58c676240921cc1ec1fBSC-11dView
0.99MOONBAY (MBAY)0x4c68579b7920b4d7a15e3f8aaa2cbd05621c1c0fBSC+34dView
0.99SafeNutsack (SAFENUTSACK)0x4c768c9062f43565cd7655d48b140000e8f5f06fBSC+16dView
0.99Vira-lata Finance (REAU)0x4c79b8c9cb0bd62b047880603a9decf36de28344BSC-32dView
0.99Diamonds Hands (DIMSS)0x8e8c4fd9d05e1536de85d520ff4caf5f091a1631BSC+27dView
0.99Seacow Token (SEACOW)0xe2318e548684f77c73fa7191f5eed86d4ee3c810BSC-31dView
0.99Goku (Goku)0xbf33527770af598c879effa983250b21c310acbbBSC+14dView
0.99Shamrock (SHAMROCK)0x4cd1d5fe39c3debd123769d4316aa57f14bbe90bBSC+44dView
0.99Birby.Finance (Birby)0x7758e559936c849ac89867020127b028c723f5f7BSC+25dView
0.99Kryptonite (KRYPTONITE)0x4cde1bf2d1ebcef1bb59cc83b68c9b61aa13a1c0BSC+42dView
0.99DogeMars (DOGEMARS)0x8ec141a8a622489a789387fa5c13b6dd3f2b0c19BSC+10dView
0.99SECUREMOON (SECUREMOON)0x69cda6949eef97f4d75fde8093067d72180e15dbBSC-22dView
0.99Hamtaro (Hamtaro)0x4d4cc29b9c4e413cfe5f898e16280f11db57e186BSC-23hView
0.99SafeMoonGold (SAFEMOONGOLD)0x4d5bd38263c03d684289fa4ff7caf6172c377338BSC-1dView
0.99GotSlapped.com (SLAP)0x8f0ebb3ad2027ccd738bc77ae13e8e3ca6348bd3BSC+7dView
0.99MouseKnight (MKT)0x296d3080dc8ff78aba8931da9b0f3aaecaeb8e5eBSC+42dView
0.99SmartNano (SNANO)0x68d2663eb5d519e7e6a8a3e271387015d439e585BSC-28dView
0.99GoToMoon (GTM)0x2294b6edd059bbd1608a109ba5f32b8c02b30038BSC+26dView
0.99Bean (BEAN)0x1a662b3289fd322a8f349c9aff61e734056dfc59BSC+38dView
0.99Shroom (SHROOM)0x388edd0326a017b61d62f53440aad995e173ca99BSC+37dView
0.99ElonSucks (ELONSUCKS)0xe7099900b60bc1654be52daa730b3fe823f2f4b4BSC+19dView
0.99WAIVLENGTH (WAIV)0xaa5c91f3df88b8b3863d0899bca33e70482bed2aBSC-1dView
0.99MoonTRIX BSC (MTB)0x4e1276fb0bdf341eeaa6019122513a8634a4a94cBSC+48dView
0.99HappySheep (SHEEP)0xbe4e440e7c804b8e6ec3a09d6d35b7b37bf7f015BSC+25dView
0.99Swiss (SWISS)0x6913f4cab7aea511c30ceab67b879af9111efffdBSC+34dView
0.99Hachiko Inu (HACHIKO)0x7843ecc7f8fa780836585ea19ffc1583843c73a1BSC+34dView
0.99SpaceLove (SPACELOVE)0x1281f70dc8bec07ff69786f81f981919d1b91b2dBSC+51dView
0.99PlutoProtocol (PlutoProtocol)0xa3a2f9dc5902296620cf323df5c85da372d6f9ebBSC+31dView
0.99LunarHighway (LUNAR)0x4e8a9d0bf525d78fd9e0c88710099f227f6924cfBSC-2dView
0.99Avalon (AVALON)0xea3c46206b23dcfc7a1a29a3bcb1c3a89b3b1792BSC+36dView
Only showing closest 100 tokens out of 5367 similar tokens


Updated Fri, 23 Apr 2021 08:29:13 GMT